پست های اخیر

وضعیت رویت پذیری هلال صبحگاهی رجب ۱۴۳۶

زمان  رصد آخرین هلال صبحگاهی رجب ۱۴۳۶ در قبل از طلوع خورشید روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۴ برابر با ۲۸ رجب ۱۴۳۶ و ۱۷ می ۲۰۱۵ خواهد بود . عرض دایره البروجی حدود منفی سه و نیم درجه ای ماه  نکته ی قابل توجهی است که باعث می شود ماه …

مشاهده بیشتر »

وضعیت رویت پذیری هلال روزگاهی و شامگاهی شعبان المعظم

مقارنه ی ماه و خورشید برای ماه شعبان المعظم ۱۴۳۶ ، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۴ مطابق با ۲۸ رجب ۱۴۳۶ برابر با ۱۸ می ۲۰۱۵ در ساعت ۰۸:۴۲:۳۹ به وقت تابستانی و برای نقطه ای واقع در مرکز ایران بوقوع می پیوندد . که با توجه به پارامترهای شامگاه …

مشاهده بیشتر »